II Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny

Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne.
W poszukiwaniu dobrych praktyk
Aula im. Roberta Schumana
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
9-10 kwietnia 2024 r.

Kongres Antyterrorystyczny 2024

II Kongres Antyterrorystyczny odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia 2024 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tym roku obradować będziemy w formule międzynarodowej, przy aktywnym udziale ekspertów reprezentujących struktury NATO, instytucji bezpieczeństwa międzynarodowego oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Uczestnikami Kongresu będzie kilkuset reprezentantów ośrodków naukowych i eksperckich, instytucji bezpieczeństwa, sektora ochrony i zabezpieczeń technicznych, a także obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej.

Do wydarzenia pozostało

Dlaczego warto?

 • Kongres Antyterrorystyczny to największe cykliczne wydarzenie tej kategorii w Polsce – posiadamy tradycję i jakość sprawdzoną podczas poprzedniej edycji i innych naszych wydarzeń.
 • Posiadamy patronaty i współorganizatorów gwarantujących najwyższą jakość obrad.
 • Gwarantujemy czas w pełni wykorzystany i urozmaicony interesującymi wystąpieniami polskich i zagranicznych ekspertów.
 • Dbamy o przyjazną atmosferę Kongresu, owocującą kontaktami w obszarze zawodowym, naukowym oraz eksperckim.
 • Zaplanowaliśmy wiele atrakcji w postaci prezentacji specjalistycznego sprzętu i wyposażenia.
Dlaczego warto?

Kluczowe zagadnienia:

Obszarami tegorocznej edycji będą

 • Istota i cechy terroryzmu.
 • Zamachy terrorystyczne – istota, cechy i studium przypadków.
 • Podstawy prawne działań antyterrorystycznych.
 • Wymiar instytucjonalny działań antyterrorystycznych.
 • Zapobieganie i przygotowanie w działaniach antyterrorystycznych.
 • Reagowanie i odbudowa w działaniach antyterrorystycznych.
 • Działania kontrterrorystyczne.
Kluczowe zagadnienia:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • Przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.
 • Funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych i innych instytucji bezpieczeństwa publicznego.
 • Żołnierzy Sił Zbrojnych RP.
 • Operatorów policyjnych i wojskowych sił specjalnych.
 • Funkcjonariuszy sektora ratownictwa.
 • Pracowników ochrony i zabezpieczenia technicznego.
 • Zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej i obiektach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa.
 • Naukowców, ekspertów i studentów.
Wydarzenie skierowane jest do:

Zobacz relację z poprzedniej edycji

Rejestracja uczestników i prelegentów (zakończona)

Dane kontaktowe

Zgłaszam wystąpienie (opcjonalnie)

Dane do wystawienia faktury (opcjonalnie)

Forma uczestnictwa

Baza rekomendowanych hotelistrzałka

* Organizator nie zapewnia noclegu

Nr konta kongresu

94 1140 2004 0000 3902 8227 9482